Формуляр за събиране на данни за фотоволтаичните инсталации в Европа

PV installations in Europe - BG

ДАННИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

PVмодули

Инвертори

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 5MB

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

В случай на всякакви запитвания

Моля свържете се Luis Fialho: lafialho@uevora.pt

Цялата информация, която споделяте ще бъде обработена стректно и третирана като конфиденциална.
Ако желаете, може да споделите и добавите произволна друга информация.

discution